Aan de slag met kinderen

Warm basisklimaat

Tip: het geheime ingrediënt van elke activiteit is een warm basisklimaat.

Activiteiten en spelletjes

Welk probleem wil jij aanpakken? Zoek in de verschillende thema's naar activiteiten die jij nodig hebt.

Ontdek alle activiteiten onder 'aan de slag'

Andere speelse methodes

 • Ben Furman (2014). Kids’ Skills. Op een speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Boom/nelissen. Of www.kidsskills.org.
 • Bernd Badegruber (2001). Spelen om problemen op te lossen. Groepsspelen voor kinderen van 6-12 jaar om individuele en onderlinge problemen op te lossen. Panta Rhei.
 • Dirk & Dolly > www.eenfijnedag.be
 • De coole kikker > www.decoolekikker.nl
 • Ferre Laevers & Julia Moons (2008). KID OK-KIT. Cego Publishers NV.
 • Luk Depondt, Marina Kog & Julia Moons (2001). Een doos vol gevoelens. Cego Publishers NV.
 • Rosemarie Portmann (1999). Speels omgaan met agressie. Spelletjes en oefeningen om op een creatieve manier conflicten op te lossen. Panta Rhei.
 • Vlieg erin! >www.cm.be
 • Het TOPspel. Aan de slag met beginnend grensoverschrijdend gedrag > www.hettopspel.be
 • Het gat in de haag. Speels sociale vaardigheden van kleuters trainen > www.hetgatindehaag.be

Leuke verhalen

Verhalen om met kinderen te werken rond sociale vaardigheden

 • Berdie Memel Saris (1999). Vechten om het piratenschip. Ruzie. Kwintessens.
 • Christine Crabbé (2003). Je zit er maar mee. Vragen van kinderen van 9 en 10 jaar. Sociale vaardigheden. Averbode.
 • Dawn Huebner (2009). Wat kun je doen als je te snel boos bent? Een help-oefenboek voor kinderen. Nino.
 • Dawn Huebner (2014). Wat kun je doen als je vaak moppert? Een help-oefenboek voor kinderen. Nino.
 • Ianka Fleerackers & Sebastiaan Van Doninck (2006). Uil plus Leeuwerik. De Eenhoorn.
 • Martine F. Delfos (1997). Vogel. Over egocentrisme. Bussum.
 • Martine F. Delfos (2010). Ze vinden me druk. Over drukke kinderen en ADHD. SWP.
 • Martine F. Delfos (2014). De wereld van Luuk. Over autisme. SWP.
 • Nanda Roep (2006). Vriendinnen voor Isa. Leopold.
 • Oscar Brenifier (2005). Kijk en beleef. Filosofie voor kids: Wat voel ik? Davidsfonds.
 • Ron Langenus & Marijke meersman (2006). Obi vindt een vriend. Clavis. 

Literatuurlijst

De activiteiten zijn ontwikkeld op basis van verschillende methodieken.

 • Bannink, F. (2006). Oplossingsgericht vragen. Harcourt.
 • Becker, D. (2009). 50 levenslessen in spelvorm voor kinderen van 6-12 jaar. Panta Rhei.
 • Davis, N. (2007). Een steuntje in de rug. Het gebruik van therapeutische verhalen. SWP.
 • De Mey, W., Messiaen, V., Van Hulle, N., Merlevede, S., Winters, S. (2005). Samen Sterker Terug Op Pad: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. SWP.
 • Eddy, J. M., Reid, J. B., & Fetrow, R. A. (2000). An elementary school-based prevention program targeting modifiable antecedents of youth delinquency and violence: Linking the Interests of Families and Teachers (LIFT). Journal of Emotional & Behavioral Disorders, 8(3), 165-176.
 • Furman, B. (2008). De methode Kids’ Skills. Nelissen.
 • Isebaert, L., (2007). Praktijkboek oplossingsgerichte cognitieve therapie. De Tijdstroom.
 • Le Fevere de Ten Hove, M. (2009). Korte therapie. Handleiding bij het ‘Brugse Model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Garant.
 • Le Fevere de Ten Hove, M., Callens, N., Geysen, T., Maene, W. (2008). Survivalkit voor leerkrachten. Oplossingsgericht werken op school. Garant.
 • Pudney, W. & Whitehouse, E. (2012). Een vulkaan in mijn buik. Nieuwezijds.
 • Tielemans, E. & Paquet, P. (2004). Energize II. Energizers en didactische werkvormen voor volwassenen, jongeren, iedereen. Edu’Actief.
 • Wolters, C. (2011). Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren. Gesprekken en werkvormen. Pica.