Zonnetje van de dag

Doelen 

  • Zelfbeeld van kinderen wordt positief gestimuleerd.
  • Kinderen leren op een positieve manier naar elkaar kijken.
  • Positieve sfeer stimuleren in de klas.

Duur

Heel de dag 

Materiaal 

Een blad papier waarop een zon getekend staat.

Verloop

Teken op een blad een zon en zet in het midden van deze zon een naam van een kind. Geef de andere leerlingen de opdracht om gedurende de hele dag te kijken wat dit kind nu allemaal goed deed. Op het einde van de dag, vraag je de leerlingen wat ze nu allemaal gezien hebben. Vervolgens schrijf je dit op de zonnestralen van het zonnetje.

Tip

Je kan de dag ook opsplitsen in verschillende dagdelen (vb. tot en met na de speeltijd) om de activiteit korter te maken of meerdere kinderen aan de beurt te laten komen.