Het meisje dat dol was op applaus

Doelen

De kinderen:

  • denken na over het belang van zelfvertrouwen.

Duur

Twintig minuten

Materiaal

  • Verhaal 'Het meisje dat dol was op applaus'  (zie bijlage)
  • Blad papier
  • Pen

Verloop

Lees het verhaal (zie bijlage) voor of laat de kinderen het voorlezen. Achteraf stel je de volgende vragen:

- Wat leert dit verhaal ons?
- Wat betekent ‘zelfvertrouwen’?
- Waarom is het belangrijk om zelfvertrouwen te hebben?
- Waarin ben jij zelfzeker? (Je bent immers niet op alle gebieden zelfzeker.)
- Hoe bouw je zelfvertrouwen op? Hoe komt het dat je zelfzeker bent om te zingen/ rekenen/ zwemmen/ vriendjes te maken/… Je kan hierbij onzekere kinderen aanspreken op hun talent(en) en vragen wat maakt dat ze daarover zelfzeker zijn.
- Hoe kunnen we elkaar helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen?

Zorg ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om antwoorden te geven.

Laat de kinderen als verwerking hun handen op een blad papier aftekenen. In de vingers van de ene hand schrijven ze wat ze goed kunnen. Dit kunnen schoolse, sociale, creatieve, motorische,… vaardigheden zijn. In de vingers van de andere hand schrijven ze vaardigheden die ze graag beter willen kunnen (uit: De Mey, 2005).


*uit: N. Davis (2007). Een steuntje in de rug. Het gebruik van therapeutische verhalen, SWP.