Gooi het in de groep

Doelen

De kinderen:

  • stellen zich voor.
  • zeggen wat ze (niet) graag ruiken, lusten, spelen,...

Duur

Tien minuten

Materiaal

  • Dobbelstenen (zie bijlage)
  • Stevig papier, schaar, lijm

Verloop

Druk vooraf de sjablonen in bijlage af op stevig papier en maak er twee dobbelstenen van.

Laat de kinderen beurtelings de twee dobbelstenen gooien. Ieder vertelt wat wordt gevraagd.