Gevoelensdoos

Doelen

De kinderen:

  • verwoorden hun gevoelens aan elkaar.
  • vragen hulp bij een probleem.

Duur

Deze activiteit loopt over een langere periode.

Materiaal

  • Een (gevoelens)doos
  • Gevoelensblaadjes (zie bijlage)
  • Gevoelensthermometer (STOP4-7) (zie bijlage)
  • De 4 G's (zie bijlage)
  • Schrijfgerief

Verloop

Knip de gevoelensblaadjes uit. Toon ze aan de kinderen en uit dat ze op de achterzijde tijdens vrije momenten kort hun gevoel kunnen schrijven of tekenen. Deze blaadjes mogen de kinderen in de gevoelensdoos bussen (bv.: ‘Ik ben boos, want er was ruzie op de speelplaats’.) Vertel dat je op vaste tijdstippen de doos zal legen en – als de kinderen dat willen – de blaadjes zal bespreken met de groep.

Wanneer op de blaadjes problemen aangebracht worden, kan je deze bespreken aan de hand van de probleemoplossingsstappen van Tom. Je kan ook de gevoelensthermometer of de 4 G's uit activiteit 6 gebruiken.