Complimenten-bingo

Doelen

De kinderen:

  • worden zich bewust van de complimenten die gegeven worden.
  • geven complimenten aan andere kinderen.

Duur

Een lesuur

Materiaal

  • Bingoformulier

Verloop

Elk kind krijgt een bingoformulier (zie bijlage). Als een kind een complimentje (uitspraak) hoort die op de kaart staat, mag hij het vakje kleuren. De leerkracht mag de complimentjes zelf uitdelen, maar je kan er ook voor kiezen om de kinderen elkaar complimentjes te laten geven.

Wanneer een kind alle vakjes gekleurd heeft zegt hij/zij ‘BINGO!’.

Je kan afspreken of een volle kaart iets oplevert (vijf minuten voorlezen, galgje spelen,…).

Bijlagen